Leder: Crossing Borders, CB, Danmark

Krydser grænser logo

Crossing Borders giver plads til upartisk dialog og selvstænd færdigheder uddannelse for unge, medier og pædagoger at deltage aktivt i samfundets nuværende og fremtidige udvikling. Det giver unge og undervisere viden om mangfoldighed og globalisering sammen med værktøjerne til at skabe dialog mellem forskellige kulturer og forskellige synspunkter. Alle vores koncepter, metoder og programmer er inspireret af Danmarks Folkeskolebevægelse og deres indstilling mod ligestilling, fredelige sameksistens og dialog.

Hovedbudskabet er, at demokrati og fred kun opnås og opretholdes gennem løbende dialog. CB-aktiviteter omfatter forskellige programmer: Global School Services for højskoler og grundskoler i Danmark; Global Studies kursus på Krogerup Hojskole; Internationale projekter; Frivilligt program Lærerkonferencer; Begivenheder som “Spisdating”, som bevirker at spise sammen og dele historier; og udgivelse af uddannelsesmaterialer.

Crossing Borders startede som et projekt i 1999 i Danmark til støtte for en meningsfuld dialog mellem konfliktpartierne i Mellemøsten. Som reaktion på øgede aktiviteter og krav til selve CB konceptet, blev det i 2004 omdannet til en dynamisk organisation med aktiviteter i ind-og udland. CB’s mission er at skabe et plads til dialog og opbygge kapaciteten blandt unge, medierne og pædagoger for at realisere en verden i fred med sig selv og hvor mangfoldighed fejres.

Det overordnede mål er at give folk med forskellig baggrund mulighed for at lære at leve sammen på lige fod. CB har som mål at se så mange unge og lærere som muligt så mange som muligt, så mange som muligt på personlige, kulturelle, geografiske, professionelle og generationsmæssige grænser, så ofte som muligt. CBs vision er genstand for begrebet fri bevægelighed for ideer og mennesker over hele kloden i ligestilling.

Organisationen ønsker derfor at: lette grænseovergangen for at udveksle ideer og gøre det muligt for folk at dele deres bedste ideer og bedste praksis og fremme globaliseret respekt, gode ideer og menneskerettigheder og i sidste ende tilskynde til mere fredelig sameksistens.

www.crossingborders.dk